Höglidenkyrkan International

Missional, supportive and equpping

Höglidenkyrkan stärker det internationella engagemanget, vi skulle kunna
kalla det Höglidenkyrkan International. Men inte isolerat och exlusivt, utan
gärna tillsammans med Dig, och många andra. När man ser på fattigdom
och lidande i världen så förstår vi att vi behöver hjälpa och det kan vi göra
tillsammans.


En missional kyrka

Vi vill vara en missional, stödjande och utrustande kyrka.
Ordet ”missional” är ett vedertaget begrepp inom kyrkan som helt enkelt
innebär att vi inte vill vara isolerade. Vi vill inte stänga dörrarna utan öppna
dem och inbjuda var och en som vill komma.

Vi ser också att kyrka inte är en byggnad utan människor. Människor som inte bara är kyrka när vi firar gudstjänst. Vi är kyrka när vi går och handlar, arbetar, utför vardagssysslor, umgås och lever våra vardagsliv.

Missional innebär också att vi bär ett tydligt budskap som inte pådyvlar vår tro men heller inte gömmer den. Vi når fler, vi når längre och vi når djupare – till alla som VILL lyssna. Vi sträcker oss ut och i vårt internationella arbete vänder vi oss till er OCH i samarbete med Trosgnistans Mission.

En stödjande kyrka

När vi har varit I Indien och andra länder skriker behoven till oss. Dessa
människor behöver vårt stöd. Här finns alla begrepp och uttryck; “Hjälp till
Självhjälp”, “Fadderbarn” “Well Fare”, “Yrkesutbildning”… listan kan
göras lång.

Vi vänder oss till barn, fattiga, änkor, och även kyrkor. Vi ser att
vi kan och känner att därför MÅSTE vi hjälpa! Alla dessa Hjälpprojekt är
möjliga därför att vi ger vårt stöd. Hjälp oss att vara en Stödjande kyrka, hjälp oss att motarbeta fattigdomen.

En utrustande kyrka

Det mesta av det vi gör, kanske allt, görs genom lokala kyrkor. Det är inte så
att vi endast hjälper kristna! Det är heller inte så att vi kräver att man skall
bli kristen för att få hjälp. Vi ser att när vi arbetar genom våra partners I
olika länder, som t ex Indien så blir vi effektiva genom att kanalisera och
organisera hjälpen på plats.

Våra partnerkyrkor är vårt folk på plats. Därför stärker vi också kyrkorna. De frågar efter ledarskapsundervisning, seminarier osv. Vi har resurser att hjälpa! Att utrusta kyrkor är att stärka hjälparbetet

Tack för att ni ber för oss och hjälper oss att hjälpa! Fyll i dina uppgifter så skickar vi information till dig via E-post.

Jag villl gärna ha mer information om Höglidenkyrkan International

Ämne:

Från:

Beskrivning: