Ett liv i smärta och sorg förvandlas till glädje och framtidstro!

Jayanthi kommer från en utarmad Hindu familj och hon haren äldre bror. Några år efter hennes födelse, blev föräldrarna genom etthäpnadsväckande mirakel kristna och accepterade Kristus som sin frälsare. Debodde i ett slumområde och kämpade för att få gå ihop livet. Hennes föräldrarhade en liten te-butik längs vägen men inkomsten var mindre än vad som behövdesför att möta behoven hos familjen. Under år 2003, avbröts hennes skolgång dåhon gick i årskurs 9 på grund av allvarliga familjeproblem. De flyttade till Tuticorin,en stad som ligger 400 km bort från Coimbatore. Men de negativa omständighetertvingade dem att återvända till Coimbatore efter bara 6 månader. I januari 2006gifte hon sig. Hennes man brukade arbeta som daglönare och arbetade på byggarbetsplatser.

I december 2006 visade det sig att hennes man varsmittad med HIV. Denna chockerande nyhet krossade hela familjen. Hennes mangick in i depression och blev alkoholist och började konsumera tobak. Han kände djup skam och skuld och detta förstörde helt hans liv. Eftersom han intekunde bära denna enorma påtryckning, sprang han från hemmet och lämnadeJayanthi och barn i förtvivlan. Jayanthi försökte bästa sätt att hitta sin man,men var han befinner sig är fortfarande inte känt. Familjen har varit i storångest sedan dess och har haft svårt att återhämta sig från denna tungaförlust. Hennes mamma har en liten butik och hennes pappa arbetar som murare.Jayanthi stannar hemma för att ta hand om sina två barn, en son och en dotter.

Jayanthis hus förstördes helt och hållet på grund av kraftiga, ständiga regn imaj månad. Taket på deras hus flög bort på grund av starka vindar som följdemed regnet. Väggarna i huset är i fallfärdigt skick. Brist på toaletter ochandra grundläggande bekvämligheter ökade ytterligare deras lidande. Förtillfället bor dom i ett intilliggande området under ett litet skjul, ettområde som tillhör regeringen. Eftersom de inte hade någon annan plats för sinöverlevnad, var de tvungna att bosätta sig på detta område.

Höglidenkyrkan Hudiksvallhar nu byggt ett hus med toalett ochandra grundläggande bekvämligheter. Viber er våra kära vänner om fortsatt stöd för att hjälpa Jayanthi till fortsattutveckling. Jayanthi kommer nu att påbörja praktik och inom 6 månader öppna sinen egen sybehörsbutik i Coimbatore.

Tackför det stöd som Herren leder dig.