Församlingen förskolan Klippan
Höglidenkyrkan är partnerförsamling med Trosgnistans Mission

Trosgnistan