Höglidenkyrkan är partnerförsamling med Trosgnistans Mission