start
lördag 25 aug  10:00
Bön för Hudiksvall i Höglidenkyrkan
söndag 26 aug  11:00
Gudstjänst i Höglidenkyrkan
onsdag 29 aug  18:00
Styrelsen
onsdag 29 aug  19:00
Församlingsledarsamling
fredag 31 aug  12:00
Bön för Hudiksvall i Baptistkyrkan
lördag 1 sep  10:00
Församlingsdag i Dellenbaden
söndag 2 sep  11:00
Församlingshögtid med nattvard
tisdag 4 sep  19:00
Nattvardsgudstjänst i Höglidenkyrkan
onsdag 5 sep  19:00
Bönekväll i Höglidenkyrkan
torsdag 6 sep  19:00
Bönekväll i Höglidenkyrkan