start
lördag 23 feb  10:00
Bön i Höglidenkyrkan
söndag 24 feb  11:00
Gudstjänst med nattvard
fredag 1 mar  09:00
Liten och Stor
fredag 1 mar  12:00
Bön i Baptistkyrkan
fredag 1 mar  18:30
FROG
fredag 1 mar  18:30
BOOST
söndag 3 mar  11:00
Gudstjänst i Höglidenkyrkan
tisdag 5 mar  19:00
Nattvardsgudstjänst
torsdag 7 mar  11:00
Gemenskapen
torsdag 7 mar  19:00
Grundkursen