Du är här:Start > Vad vi gör > Vår tro

Vi tror på en verklig Gud

Höglidenkyrkan ansluter sig till den Apostoliska Trosbekännelsen och även den Nicaenska trosbekännelsen som är de klassiska kristna bekännelserna. Vi är en karismatisk pingstförsamling vilket innebär att vi ansluter oss till den Bibelsynen och tror på Andens dop och Andens gåvor. Kontakta oss gärna för mer information och samtal.

Vi är skapade för gemenskap med Gud

Gud skapade jorden och människan för att han ville. Han ville dela sin kärlek med någon annan. Vi är alltså skapade för gemenskap med Gud och det gäller alla människor.

Jesus är enda vägen till Gud

Jesus kom för att ge liv, liv i överflöd. Han var helt människa och helt Gud och genom sitt liv visade han vem Gud är. Jesus säger själv att Han är den enda vägen till Gud vilket också är vår tro. För att ta emot Jesus, inte som en religion utan som en relation, kan man be följande bön:

Gud, jag är ledsen för jag gjort i mitt liv som varit fel.

(Här kan du stanna upp några ögonblick och be om förlåtelse för något speciellt som du upplever att du har på ditt samvete)

Käre Gud förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som jag vet är ont och fel. Tack för att Du sände din Son Jesus, för att dö på korset så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda Honom som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelsens gåva och din helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gu kom in i mitt liv med din helige Ande och stanna kvar hos mig för alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Ta gärna kontakt med oss eller en församling i din närhet.

Bibeln är Guds ord

Bibeln innehåller texter som berättar om vad Gud har gjort genom historien. I Bibeln kan vi se vem Gud är och vad hans vilja är. Bibelns ord är vår andliga mat och behöver vara en daglig vana att läsa.