HÖGLIDEN INTERNATIONAL

MISSIONAL | STÖDJANDE | UTRUSTANDE

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Höglidenkyrkan har ett internationellt engagemanget; Höglidenkyrkan International. Inte isolerat och exklusivt, utan gärna tillsammans med Dig, och många andra. När man ser på fattigdom och lidande i världen så förstår vi att vi behöver hjälpa och det kan vi göra tillsammans. 

1.JPG
Höglidenkyrkan i Hudiksvall är med i ett hjälparbete för att ge ekonomisk stöd till änkor i Coimbatore Indien

Att bli änka är en omvälvande händelse som börjar med sorg och chock och som innebär att man behöver göra stora förändringar för att anpassa sig för att fortsätta sitt liv. Förutom sorgen blir man också ofta utkastad ur familjen och förlorar det stödet. I Bethel förstår vi detta. Många av de änkor vi stöder har blivit övergivna av sina familjer inklusive sina barn. Dessa kvinnor kommer från fattiga förhållanden och de tvingas bo i enkla och små hus med jordväggar och jordgolv, de har ingen som hjälper dem. Dessa kvinnor behöver vår hjälp!

 

Hos oss i Bethel får de ta del av evangeliet och får också hjälp på olika sätt. Vi försöker tillgodose grundläggande behov som t ex hälsoundersökningar, hushållsartiklar och olika behov som kan uppstå.

SYSTER ANNAL

På bilden ser vi syster Annal, en äldre kvinna som bor i vårt äldreboende. Hon har ett handikapp på grund av ett brutet ben men har blivit mycket välsignad av Bethel hemmet. Vi försåg henne med en gratis operation mot gråstarr och har två flickor från vårt Bible College som hjälper henne med dagliga aktiviteter. Vi har tagit hand om alla hennes behov men fortsätter att försöka hjälpa henne att få all medicinsk hjälp som hon behöver

HUR VI HJÄLPER
2.jpg

Varje vecka

Vi organiserar gratis hälsoundersökningar, främst för blodtryck och blodsocker, varje vecka. Främst för att skapa en medvetenhet bland dessa änkor om vikten av att värna hälsan vad gäller blodtryck och blodsockernivåerna för att undvika felaktiga värden och nivåer. I tillägg till detta serverar vi god och nyttig mat varje gång de kommer till oss. Vi ger också ekonomiska bidrag samt betalar deras bussresa till och från kyrkan.

Varje månad

Den andra lördagen varje månad har vi möte med ca 90-100 änkor där vi erbjuder själavård, förbön men även ger dem toalettartiklar som tvål, tandkräm, tvättmedel och olja. De får även matvaror och fickpengar.

Två gånger om året

Två gånger om året kommer ett team med medicinska experter och erbjuder gratis ögon och tandundersökningar till våra änkor. Genom dessa undersökningar har många av våra änkor föreskrivits glasögon för att förbättra deras syn och vi har även sponsrat ögonoperationer för några med mycket fattig bakgrund och som fått diagnosen grön starr och grå starr och som inte hade råd med operation.

 

Varje år

Varje år välsignar vi dem med användbara vardags saker som väskor, påsar och sjalar. Under de kalla månaderna som november och december förser vi dem med varma sjalar så de kan skydda sig från kylan. Under julhelgen ger vi dem saris och även ätbara saker som kakor och annat.

3.jpg
4.JPG
6.JPG
VÅRA ÄLDRE ÄNKOR

Många äldre som har försummats och behandlats illa av sina familjer har kunnat komma och bli en del av gemenskapen i Bethel. Vi ser till att vi kan förse dem med det mesta den behöver för att kunna leva ett bra och lyckligt liv. Även medicinsk hjälp vid sjukdom och när de avlider så tar vi hand om begravningen och ser till att de får en värdig och respektfull begravningsgudstjänst.

Även om våra ekonomiska resurser är begränsade så vill vi hjälpa. Vi har lärt oss att vara beroende av Gud för att vi skall kunna hjälpa dem och att vi skall kunna betjäna de försummade och fattiga änkorna i vårt samhälle.

7.JPG
VÅRA YNGRE ÄNKOR
8.JPG
9.JPG

Unga kvinnor blir oförmögna att möta familjens mest basala behov när de blir änkor i ung ålder. Man finner sig fångade i en livsstil där fattigdomen är härskande och de får kämpa för att ge mat och kläder till barnen. Dessutom saknar de tillgång till adekvat medicinsk hjälp.

En del av vår vision är att hjälpa dessa kvinnor att bli självförsörjande. Vi vill hjälpa dem att kunna försörja sig själva och att kunna stå på egna ben.

På bilden ovan ser vi Elisabeth. Hon har två barn. Hennes dotter är på College och sonen går i skolan. Hennes man avled för några månader sedan av ett bett av en giftorm medan han arbetade på en bananplantage. Plötsligt tvingades hon ensam ta hela ansvaret för familjens försörjning. Hon arbetade två dagar i veckan med att hugga av bananblad på fältet. Hennes lön räckte dock inte till för att försörja familjen. Vi på Bethel identifierade hennes behov och vi hjälpte henne med att renovera hennes hus.

 

Varje dag strävar vi efter att kunna nå ut och röra vid människors liv som Elisabeth. Dessa finns runtomkring oss och vi vill vara en positiv kraft ibland dem. Vi hjälper unga änkor att få arbete och att de skall kunna fortsätta och behålla sina anställningar. Vi försöker göra det möjligt för alla som ingår i vårt program att kunna försörja sina familjer och vara oberoende av ekonomisk hjälp. Vi vill att dessa unga kvinnor skall veta att de inte är ensamma i sina prövningar.

 

De flesta av dessa unga änkor som kommer till oss med sin oro inför utmaningen att försörja familjen, att kunna ge sina barn möjlighet till skola och utbildning. Att även kunna betala hyran med sina låga löner. Några av dessa kvinnor som är en del av vårt arbete har inga andra inkomstkällor. Vi försöker identifiera dessa kvinnor för att kunna hjälpa dem ekonomiskt för att de skall kunna starta små företag grundat på deras förmågor, intressen och gåvor. Efter att vi hjälpt dem att starta upp sina små företag så försöker vi möta dem en gång i månaden för att hjälpa och även samtala om hur de kan fortsätta utveckla och möta de utmaningar de kommer att möta.

 

Vi försöker också möta deras omedelbara behov genom att förse dem med kläder, livsmedel, speciell mat, kakor och även andra gåvor dem och barnen. Under högtider som

t ex julen så ger vi dem speciella matpaket och en festmåltid och även nya kläder. Vi arrangerar möten andra lördagen varje månad där vi ger dem råd i ekonomi och där vi också ber tillsammans med dem. Många av våra unga kvinnor driver nu sina företag och de kan försörja sig själva och få en egen lön.

 

Vi söker flera personer vars hjärta berörs av detta som kan hjälpa dessa änkor så att de kan försörja sig själva och att vi kan möta de mest grundläggande behoven för att hjälpa dem att leva det liv som Gud har planerat för dem.

HUR VI HJÄLPER
Extra Picture.jpg

Du kan vara med och stödja Höglidenkyrkans internationella arbete genom att ge en gåva till bg 404-5050 eller Swish: 123 024 1414. Du kan också som företagare bli kontaktad om möjligheten att stödja Höglidenkyrkans internationella arbete. Skicka då ett mail med dina kontaktuppgifter till info@hoglidenkyrkan.se. Vill du bli fadder till ett barn för 200 kr/månad kan du maila info@hoglidenkyrkan.se så hjälper vi dig vidare i kontakten med Trosgnistans mission.

Tack för att ni ber för oss och hjälper oss att hjälpa! Fyll i dina uppgifter så skickar vi mer information till dig via E-post.

Tack! Meddelande skickat.