OM OSS

 Kyrkan är människorna och därför vill vi arbeta på ett sätt som gör att alla kan känna sig delaktiga. Vi vill mötas i livets alla faser och skiftningar. Vi tillhandahåller kristna handlingar som vigsel, dop (troende-dop), begravning, samtal osv. Läs mer om oss här nedan.

VÅR HISTORIA

Församlingen bildades 1917 och var en del av den Pingstväckelse som pågick över världen och i Sverige på den tiden. Den första kyrkan låg på Håstaborgsgatan i Hudiksvall där vi var ända fram till 1995. 1994 köpte församlingen Högliden, en danskrog som hade upphört och som sedan byggdes om för att passa vår verksamhet. 1995 i maj månad invigdes Högliden och har sedan inrymt Höglidenkyrkans gudstjänster mm. I augusti 2009 startades Förskolan Klippan som idag omfattar omkring 30 barn.

VAD VI GÖR

På Höglidenkyrkan har vi Gudstjänster på Söndagar som alltid är öppna för alla som vill vara med. Under veckorna har vi något vi kallar för Livsnära smågrupper. Det är när vi träffas hemma hos varandra för gemenskap och bön. Vi har barnverksamhet för barn mellan 0-12 år och BOOST för våra ungdomar. Vi har även gemenskap för alla daglediga.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om vårt arbete.

VÅR TRO

Höglidenkyrkan ansluter sig till den Apostoliska Trosbekännelsen och även den Nicaenska trosbekännelsen som är de klassiska kristna bekännelserna. Vi är en karismatisk pingstförsamling vilket innebär att vi ansluter oss till den Bibelsynen och tror på Andens dop och Andens gåvor. Gud skapade jorden och människan för att han ville dela sin kärlek med någon annan. Vi är alltså skapade för gemenskap med Gud och det gäller alla människor. Kontakta oss gärna för mer information och samtal. 

Bön
Jesus är enda vägen till Gud

Jesus kom för att ge liv, liv i överflöd. Han var helt människa och helt Gud och genom sitt liv visade han vem Gud är. Jesus säger själv att Han är den enda vägen till Gud vilket också är vår tro. För att ta emot Jesus, inte som en religion utan som en relation, kan man be följande bön:

Gud, jag är ledsen för det jag gjort i mitt liv som varit fel. 

Käre Gud förlåt mig. Nu vill jag vända mig bort från allt som jag vet är ont och fel. Tack för att Du sände din Son Jesus, för att dö på korset så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda dig som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelsens gåva och din helige Ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud kom in i mitt liv med din helige Ande och stanna kvar hos mig för alltid. Genom Jesus Kristus, min Herre. Amen.

MÖT VÅRT TEAM

Bibel.jpg

Vakant

Pastor & Föreståndare

0650-10071

Evelina2 (webb).jpeg

Evelina Larsson

Ungdomspastor - sjukskriven

maria%20b%C3%A4ttre_edited.jpg

Maria Nyström

Lovsångspastor

Bibel.jpg

Andreas Larsson

Bataljonspastor

Klippankonst.jpg

Förskolan Klippan

Hjärtat: 070-575 03 19

Pärlan: 070-575 03 21

klippan@hoglidenkyrkan.se