top of page
Höglidenkyrkan.jpg

DET HÄR ÄR VI

EN KYRKA DÄR ALLA ÄR ÄLSKADE, LIV FÖRVANDLAS OCH DÄR HOPPET ÄR LEVANDE.

Höglidenkyrkan bildades 1917 och har sedan dess haft samma fokus, att berätta om Jesus och göra Honom känd. Vi ser vår gemenskap som en familj där vi längtar efter att fler ska hitta hem. Vi tror att Jesus älskar alla människor, att Han kan förvandla liv och att Han har gett oss ett levande hopp.

Vi är mer än bara söndagar, välkommen att hitta hit och hitta hem!

Vi är en kyrka som existerar för att följa Jesus och göra Honom känd.

FÖLJ MIG

Markusevangeliet 1:17

Jesus sa till dem: ”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.”

Vårt fokus är att följa Jesus. Varför? Därför att i den processen blir du lik Honom. Den du följer lär du känna. Att följa Jesus är en livsresa och ett gensvar på hans kallelse för ditt liv.

DU ÄR ÄLSKAD

1 Johannesbrevet 4:9-10

Så uppenbarades Guds kärlek bland oss: han sände sin ende Son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi älskade Gud utan att han älskade oss och sände sin son som försoningsoffer för våra synder.

1 Johannesbrevet 4:16,18a,19

Vi har lärt känna Guds kärlek gentemot oss, och vi tror på hans kärlek.

Gud är kärlek, och den som förblir i denna kärlek förblir i Gud och Gud i honom.

Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver bort rädslan

Vi älskar därför att han först älskade oss.

Vi tror att alla människor har ett grundläggande behov av att vara älskade. Utifrån dessa Bibeltexter landar vi i den sanningen att alla är älskade, inte på grund av vilka vi är, utan tack vare vem Jesus är och vad Han har gjort för oss.

ETT LEVANDE HOPP

1 Petrusbrevet 1:3

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp.

Man brukar säga att hopp är det som håller oss vid liv. Det är en gnista på insidan som ger ett leende på läpparna, en frid som syns i ansiktet, en känsla som lyfter oss och drar oss framåt.

Verkligt, levande hopp är vad vår tro på Jesus ger oss. En glädjefylld förväntan på framtiden, baserad på sanna händelser i det förflutna som förändrar allt i nuet.

KULTUR-VÄRDERINGAR

För oss är Bibeln det grundläggande fundamentet på vilken vi bygger vår tro. Vårt uppdrag, vår vision, kultur, struktur och strategi har sin botten i Guds Ord, Bibeln. 

Här nedan har vi definierat våra kulturvärderingar som ett led i att medvetandegöra och tydliggöra vad som växer utifrån kyrkan.

Kultur är inte det som sägs utan det som görs. Kultur är hur människor förväntar sig att det ska gå till i en viss gemenskap eller organisation. Kultur är det som för oss framåt mot vår vision.

 

Värderingar är kulturens frön som visar och avslöjar vad som vi tror är rätt, bra och bäst. Såhär har vi valt att formulera våra kulturvärderingar i Höglidenkyrkan, alltså de frön vi vill så för att skapa vår kultur.

TACKSAMMA

Tacksamhet ger oss rätt fokus och frigör oss från mycket. Bibeln (och forskning) visar att tacksamhet har positiva effekter på vårt mående och på vår hjärna. En tacksam miljö är sund och livgivande.

GENERÖSA

Generositet tar bort egoismen och ger oss ett hjärta för varandra. Ett generöst hjärta är villigt att ge av sig själv, sin tid och sin uppmärksamhet till andra före sig själv, så som Jesus gjorde.

INTE PERFEKTA

Vi är inte perfekta människor som tillhör någon "elit-gemenskap". Tvärtom är vi brustna kärl som har fått våra liv förlåtna och återupprättade genom Jesus. Det är inget vi tar åt oss äran för utan ger den till Jesus.

KÄRLEKSFULLA

Älska Gud och älska människor, det är det Jesus sammanfattar alla bud till i Matteusevangeliet 22:37-39. Det är en fundamental utgångspunkt för oss som gemenskap och kyrka.

EFTERFÖLJARE

Jesus säger i Markusevangeliet 1:17 "Följ mig". Det är vårt fokus. Vi tror att det är en process och livsresa att följa Jesus och något som formar oss till att leda andra till en egen, personlig relation med Jesus.

GLÄDJESPRIDARE

Evangeliet om Jesus beskrivs som "De glada nyheterna". Det är vår tro och övertygelse, att vi har en genuin, grundläggande glädje i evangeliet att sprida där vi är.

RELATIONSBYGGARE

Gud har skapa människan till relation med sig själv och med varandra. Relationer är vår livspuls och en självklar del i vilka vi är. Relationer är det viktigaste vi har.

MÅLGÖRARE

Precis som målgörare inom idrotten är med och bidrar till lagets framgångar så tror vi att alla i kyrkan är viktiga för vår framgång. Alla är målgörare på olika sätt och bidrar till en god atmosfär och förväntansfulla möten.

VÅRA MEDARBETARE

Image by Ben White
Marcus Ceder_edited.jpg

Marcus Ceder
Pastor & Föreståndare

Bibel.jpg

Bengt Jonsson
Kreativ ledare

Elvira Nilsson Tjernell_edited.jpg

Elvira Nilsson-Tjernell
Ungdomsledare

Image by Ben White
Göta_edited_edited.jpg

Göta Holmquist
Ekonomi & Administration

Debora Svedman

Debora Svedman
Ekonomi & Administration

Peter Stillberg_edited.jpg

Peter Stillberg
Ordförande

Årsberättelse 2023

Här kan du ladda ner årsberättelsen för 2023.

Klicka på filen >>

HISTORIA

Höglidenkyrkan bildades 1917 och var en del av den Pingstväckelse som pågick över världen och i Sverige på den tiden. Den första kyrkan låg på Håstaborgsgatan i Hudiksvall och hette Filadelfia, men 1993 köpte församlingen Högliden, en danskrog som hade upphört och som sedan byggdes om för att passa vår verksamhet. 1995 i maj månad invigdes Högliden och har sedan dess inrymt Höglidenkyrkans verksamheter. I augusti 2009 startades Förskolan Klippan som idag omfattar omkring 30 barn.

Höglidenkyrkan har även ett internationellt missionsarbete genom Trosgnistan Mission som är en allkristen missionsorganisation.

 

Genom Trosgnistans Mission bedrivs arbete i 15 länder med missionärer, biståndsarbetare och praktikanter. Läs mer på www.trosgnistan.se

Vi tror att ensam inte är stark därför samarbetar vi också på många olika sätt med alla de andra kyrkorna i Hudiksvall.

bottom of page