top of page
Image by Helena Lopes

KYRKA FÖR NÄSTA GENERATION

TILLSAMMANS BYGGER VI HÖGLIDENKYRKANS FRAMTID

Just nu står vi i en utvecklingsfas som församling. Det är en fantastisk tid och vi har stor framtidstro och förväntan på det Gud gör. Utveckling medför också en del kostnader och här har du möjlighet att vara med och bidra genom gåvor till specifika ändamål. Nedan kan du se de projekt som pågår just nu och du kan även följa hur mycket vi samlat in. Tillsammans gör vi skillnad för människor och bygger kyrka för nästa generation! Siffrorna i diagrammen uppdateras veckovis.

Tack för din gåva, den är betydelsefull!

PROJEKT ENTRÈ
Insamlingsmål: 35 000kr

Vi håller på att renovera entrén i kyrkan. Väggarna målas, nya klädhängare sätts upp och nya möbler ska köpas in. Vi vill skapa en miljö som är mer tilltalande och inbjudande. Vi har satt ett insamlingsmål på 35 000 kr för materialkostnaderna. Arbetet utförs på ideell basis.

Insamlat just nu:

Ge via swish eller bankgiro:

ENTRÈN.png

Bankgiro:
404-5050

Märk gåvan med "Renovering entrén"

Siffrorna uppdateras veckovis.

PROJEKT LJUDUTRUSTNING KYRKSAL
Delmål 1: 55 000kr

Ljudutrustningen i kyrksalen är i stort behov av utveckling. Den nuvarande utrustningen är uttjänt och vi vill utveckla det för framtiden och kommande generationer. Till en början ska vi byta ut basarna (subwoofers) för att därefter bygga på med nya toppar. För basarna har vi satt ett insamlingsmål på 55 000 kr. Din gåva är betydelsefull och bidrar till kyrkans utveckling och framtid! För mer specifik information om ljudutrustningen ber vi dig skicka ett mail till info@hoglidenkyrkan.se

Insamlat just nu:

Ge via swish eller bankgiro:

Ljudutrustning.png

Bankgiro:
404-5050

Märk gåvan med "Ljudutrustning"

Siffrorna uppdateras veckovis.

För mer information om respektive projekt eller andra frågor så ber vi er skicka ett mail till info@hoglidenkyrkan.se

bottom of page