top of page
HÖGLIDEN
INTERNATIONAL

MISSION

Höglidenkyrkan är partnerförsamling med en allkristen missionsorganisation som heter Trosgnistan Mission.


Trosgnistans Mission har en omfattande fadderorganisation som ser till att över 10 000 barn får månatlig hjälp på matstationer, barnhem och skolor.

Arbete bedrivs i 15 länder och målsättningen är att stödja en hållbar utveckling av det civila samhället som främjar hela människan.

Rapport från Indien

Ladda ner den senaste rapporten från Indien

Nu har vi fått en rykande färsk rapport från Indien om hur Höglidenkyrkans arbete är med och förvandlar människors liv och möjligheter. Ta gärna del av den!

Fond för fattiga änkor och barn.

Under årets sista månad fick Höglidenkyrkan en förfrågan om att vara med och skapa en stipendiefond för änkor och fattiga barn i Indien. Fonden är till för att hjälpa änkors barn till att gå i skola och vidare högskola. Många änkor kämpar hårt för att ha råd med utbildning för sina barn. Ofta får barnen avbryta skolan i alltför tidig ålder pga. att pengarna inte räcker till att betala skolavgiften. Genom skola och utbildning kommer barnen bort från den fattigdom som ofta leder till missbruk, prostitution och kriminalitet. Om barnen får en bra utbildning kan de i sin tur även hjälpa sina mammor till ett bättre liv. 

Alla gåvor är viktiga oavsett storlek. 
Visst vill du vara med och ge en gåva som gör skillnad?!

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”
‭‭Matteusevangeliet‬ ‭25:40‬ ‭

Märk din gåva Skolfond Indien.
Insättningen kan göras via:
Swish 123 024 14 14
Postgiro: 13 62 37-5
Bankgiro: 404-5050


Stort tack för din gåva. Vi önskar dig allt gott och Guds rika välsignelse.

GE VIA SWISH

123 24 1414

GE VIA BANKGIRO

404-5050

Märk din gåva med "Skolfond Indien"

Image by Felix Serre
BLI FADDER

För 250 kr i månaden kan du förvandla ett barns framtid. Klicka på knappen nedan så länkas du vidare till Trosgnistans hemsida där du kan läsa mer och bli fadder.

bottom of page